درس ۹زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 7 تیر 1388

سلام به دوستای گلم...قرار بود از دهم تیر شروع کنم که تصمیم گرفتم یه درس جالب امروز بزارم وباقیشا دهم تیر.... 

موضوع درس:عذر خواهی کردن((در ادامه مطلب.....)) 

درس نهم ازسری مکالمه های زبان ترکی به فارسی با تلفظ لاتین

عذرخواهی:

ببخشید//باغیشلایین//bağişlayin

ببخشید بشما زحمت دادم//باغیشلایین سیزه زحمت وئردیم

Bağişlayin sızə zəhmət verdim

ببخشید وقتتان راگرفتم//باغیشلایین واختیزی آلدیم//......vaxtizi aldım

ببخشید که حرف شماراقطع کردم//باغیشلایین کی سوزونو کسدیم

...... ki sözöno kəsdım

ببخشید که شماراناراحت کردم//باغیشلایین سیزی ناراحات ائتدیم

......sızi narahat etdim

ببخشید که دیرکردم//باغیشلایین کی یوباندیم//..... ki yubandim

شرمنده..مزاحمت شدم//شرمنده.سیزه مزاحم اولدوم

şərməndə..sizə mozahem oldom

ببخشید که ازخواب بیدلرت کردم//باغیشلایین کی سیزی یوخودان اویاتدیم

Bağişlayin ki sizı yüxüdan  oyatdim

@title