درس ۱۲زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 10 تیر 1388

شاید بدنبال این بودید که جملات ضروری درمورد پرسیدن وجویاشدن ازوضع آب وهوا به ترکی چگونه است؟پس با این درس کامل با ما همراه باشید 

آب وهوا:

امروز هواچطور است؟//بوگون هاوا نئجه دی؟//bogön hava necədi?

امروز هواخوب است.//بوگون هاوا یاخشی((یاخچی))دی.//bogön hava yaxşıdı.

هواگرم است//هاوا ایستی دی//hava istidi.

هواسرد است//هاوا سویوقدور//hava süyöğdür

هواخنک است//هاوا سریندی//hava sərındi

هواابری است//هاوا دومانلیدی//hava dümanlıdi

هواآفتابی است//هاوا گونشلیدی//hava gönəşlıdi

باران میبارد//یاغیش یاغیر//yağiş yağir

برف میبارد//قار یاغیر//ğar yağir

باد می وزد//یئل اسیر//yel əsir

زمین یخ بسته است//یئر بوز باغلاییبدی//yer buz bağlayıbdi

دیروز تمام روزباران میبارید//دونن بوتون گون یاغیش یاغدی//

dünən boton gün yağiş yağdi.

هوای اصفهان چطوره؟//ایصفاهانین هاواسی نئجه دی؟//

Isfahanın havasi necədi?

@title