درس ۱۹ زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 25 مرداد 1388

درس نوزدهم: پرسیدن اسم وفامیل......باماباشید در ادامه مطلب...........................:

اسم شما چیست؟

Adiz nədir?

اسم من آیدین است.

Mənım adin aydın di.

اسم پدرتان چیست؟

Ataniz adi nədi?

نام پدرم آراز است.

Atamin adi arazdi.

نام خانوادگی شما چیست؟

Famılıyaniz nədi?

فامیل ما سالاری است.

Mənim famılım salari  di.

چند سال دارید؟

Neçə yaşiz var?

بیست و پنج سال دارم.

İgirmi beş yaşim var.

شما چند فرزند دارید؟

Neçə oşağiz var?

یک بچه دارم.

Bir oşağim var.

@title