درس ۲۰زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 26 مرداد 1388

درس بیستم حکایتی از ملانصرالدین با ترجمه فارسی میباشد که لغات واصطلاحات مهم آن بارنگ قرمز و سبز مشخص شده اند.در ادامه........................:

کدامیک از ما را بیشتر دوست داری؟

هانکیمیزی چوخ سئویرسن؟

ملا دوزن داشت، یک روز زن ها از ملا می پرسند:

ملانین ایکی آروادی وارایدی.بیر گون آروادلار ملادان سوروشورلار:

 تو کدامیک از ما را بیشتر دوست می داری؟

سن بیزیم هانکیمیزی چوخ سئویرسن؟

ملا برای راضی کردن هر دوی آنها می گوید:

ملا اونلارین هر ایکیسینی ده راضی سالماق اوچون دئییر:

 هر دوتای شما را به یک اندازه دوست دارم.

هر ایکیزی ده بیر اندازه ده سئویره م.

ولی زن ها از این حرف راضی نمانده و تکرار می کنند:

لکن آروادلار بو سوزدن راضی قالماییب تکرار ائدیرلر:

نه، باید راستش را بگویی.

 یوخ، گره ک سوزون دوزونو دئیه سن.

ملا می گوید: راستش(حرف راست) همان بود که گفتم.

ملا دئییر: سوزون دوزو ائله اودور کی دئدیم.

بعد از بگو مگوهای بسیار، زن دوم می پرسد:

چوخ سوزدن سونرا ایکینجی آرواد  سوروشور:

اگر ما هر دو در قایق باشیم وطوفان قایق را برگرداند،

اگر بیز هر ایکیمیز قاییقدا اولاق و طوفان قاییقی چئویره،

 تو اول کدامیک از ما را نجات می دهی؟

سن اولجه بیزیم هانکیمیزی نجات وئره رسن؟

ملا کمی می اندیشد و بعد رو به زن قدیمی خود کرده(زن قدیمی خودراگرفته)، می گوید:

ملا بیر آز فکرله شیر، سونرا اوزونو قدیمکی آروادینا توتوب دئییر:

مثل اینکه تو کمی شناکردن بلدی...

ائله بیل سن بیر آز اوزمک باشاریرسان...

@title