درس ۲۳زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 16 آبان 1388

پرسش در مورد آب و هوا(ترکی آذری به فارسی همراه با تلفظ لاتین.....لهجه تبریزی):در ادامه.... 

البته این درس به لهجه تبریزی میباشه و شکل رسمی این مکالمه درس ۲۶ میباشه... 

(این درس قبلا دچار یک سری اشکالات لغوی و تایپی بود که رفع شد.....شکل اصلاح شده)

1 سلام.دیشب خیلی بد خوابیدم!

سلام-دونن چوخ پیس یاتدیم.

Səlm-dünən çox pis yatdim

2 چرا؟سروصدازیادبود یاسردبود؟

نیه؟سس چوخ ایدی یا سویوخ ایدی؟

Niyə,səs çox idi ya hava soyoxidi

1 نه. صدا زیادنبود. هواخیلی سردبود.

یوخ-سس چوخ دئیردی-هاوا چوخ سویوخدی.

Yox-səs çox dəyirdi-hava çox soyoxdi

2 لباس گرم نپوشیده بودی؟

ایستی پالتار گئیمه میشدون؟

Isti paltar geyməmişdün

1 پوشیده بودم ولی بازم چاییدم (سردم شد).فکرکنم بخاریها خرابه.

گئیمیشدیم اما یئنه اوشودوم-فکر ائلیرم بخاریلر خراب دیلار.

Geymişdim əma yenə üşüdüm-fekr elirəm buxarilər xərab dilar

2 درسته..بخاریها خرابه.امروزمیخام ببرمشون تعمیر درستشون کنند.

دوزدور-بخاریلر خراب دیلار-بو گون ایستیرم اونلاری آپارام تعمیره-دوزه لده لر.

Düzdür-boxarilər xərab dilar-bü gün istirəm onlari aparam təmirə-düzəldələr

1 زودتراینکارو بکن وگرنه شب دوباره ازسرمایخ می زنم.

تئزلینن بو ایشی گور یوخسا آخشام دوباره سویوخدان دونارام.

Tezliyinən bu işi gor-yoxsa axşam dubare soyoxdan donaram

2 باشه..حتما اینکارومیکنم.

اولسون-بو ایشی گوره یه م.

Olsun-bu işi gorəyəm

@title