درس۲۷زبان ترکی  چاپ
تاریخ : 9 آذر 1388

لغتنامه ترکی آذربایجانی---------قسمت سوم:(در ادامه...) 

این قسمت شامل یک سری صفات و اسامی  فارسی به ترکی آذربایجانی میباشد.در ضمن بعضی از لغات نوشته شده شاید در گفتار محاوره ای آذری زبانان عزیز ایران استفاده نشود .چون این لغات بر مبنای زبان رسمی جمهوری آذربایجان نوشته میشود.

ıçməli

آشامیدنی

qəlbıqara

بددل

qalanmiş

برافروخته

ışildayan

براق

şü`ur süz

بی شعور

yaramaz

بی صلاحیت

savadsiz

بیسواد

saysiz

بیشمار

bışmış

پخته

qivrimli

پرپیچ و خم

tux

پررنگ

üzlu

پررو

sorğu

پرسش

anket

پرسشنامه

çürümüş

پوسیده

geyinmış

پوشیده

dolaşıq

پیچیده

yaradılış

پیدایش

xarabçi

خرابکار

sinmalı

شکستنی

açılmış

شکفته

yalaq

شکمو

sinan

شکننده

pıntı

شلخته

sayğac

شمارشگر

sıcıl

شناسنامه

əkılməlı

کاشتنی

axtaran

کاوشگر

azaldan

کاهنده

öldürülmüş

کشته(مقتول)

sınıf

کلاس

dərs sınıfi

کلاس درس

qurultay

کنگره

çalişma

کوشش، تلاش

yorğunluq

کوفتگی

çanta

کوله پشتی

naxirçi

گاوچران

keçmış

گذشته

bahaçi

گرانفروش

firildaqçi

متقلب(فریبکار)

sataşma

متلک

gözçü

مراقب

ölü

مرده

ölüyuyan

مرده شور

sıtal

مزاحم

artima

مزایده

yarişma

مسابقه

ma`aş

مستمری

ma`aş alan

مستمری بگیر

şübhəlı

مشکوک

alişmiş

معتاد

tanidan

معرف

bılınməz

نامشخص

ıyrənc

نامطبوع

 

 

@title