بسته دیکشنری-قسمت هفتم  چاپ
تاریخ : 18 اسفند 1389

قسمت هفتم: حرف (چ)

در ادامه مطلب.................با ما باشید....

چابک

Qibraq

چاپ

Basim

چاپخانه

Basmaxana

چاپلوس

Yaltaq

چاخان

Gop

چاق

Toppuş

چاقو

Biçaq

چاه

Quyu

چاه کن

Quyuçu

چای

Çay

چپ

Sol

چتر

Yağmurluq

چترباز

Paraşutçu

چدن

Çuqun

چرا

Otlama

چرا؟

Niyə

چراغ

Çiraq\\lampa

چراگاه

Otlaq

چرب

Yağli

چرخ

Çarx

چسب

Yapişqan

چشم

Göz

چشم براه

Gözüyolda

چشمه

Bulaq

چطور؟

Necə

چکش

Çəkic

چند؟

Neçə

چندش آور

çimişdirici

چنین

Belə

چوب

Ağac

چوب بست

Çati

چوبی

ağaclaşma

چوب پنبه

Mantar

چوپان

Çoban

چهره

Sima\\üz

چیز

Şey

چین خوردگی

Qirişiqliq

چینه

lay

@title