پاسخ به کامنت ها  چاپ
تاریخ : 18 فروردین 1390

دوستانی که به پست درس ۵۴ و پست اطلاعیه کامنت داده بودند به همان پست ها مراجعه و پاسخ سوالاتشان را دریافت کنند.

@title